ABOUT US

Stifting WFD

Kvk: 60200235

IBAN: NL72ABNA 0830 0429 11


Websites:

www.frisiandraughts.com

www.frysk.info


President:

Marten Walinga

Buorren 10

8845 SG Waaksens

+31 (0)517-469181

+31 (0)6 34561133

martenwalinga@hotmail.com


Secretary:

Liuwe Westra

Waaksenserwei 2

8823 SX Lollum

+31 (0)517-469245

liuwe.westra@mensa.nl


Finance:

Herbert Tulleken

Andreasplein 42

1058 GD Amsterdam

020-7173666 / 06-31916560

herbert.tulleken@gmail.com


WFD Foundation

Vision for the Future 2025


The WFD Foundation considers Frisian Draughts, loosely quoting Anatoli Gantvarg, as ‘the queen of all draughts games’. The Foundation’s aim is to introduce all serious players of mind sports to Frisian Draughts by 2025.Aims


The aim of the WFD Foundation is to turn Frisian Draughts into a sport that is played internationally – by professional players, by amateurs at regional and national levels in various countries, and by anyone in the world who loves challenging strategic board games.

 


Fryslân


In Fryslân, all schools, both primary and secondary schools, must include Frisian Draughts as a permanent part of the cultural subjects package, and a network must be developed whereby schools can play against each other in annual Frisian Draughts leagues.World Championship


By 2025, the Frisian Draughts World Championship must have developed into an annual event. In the run-up to each World Championship, every country in which one or more versions of draughts are popular must also organise national tournaments following the Frisian rules. Draughts can then be played following the traditional Frisian rules (‘fol boerd’), or following the rules of the new version FRYSK!Tools to be developed:


  • a comprehensive manual of the openings, midgames and endgames in several languages


  • a series of written courses in levels of increasing difficulty, from beginners to experienced national and international players


  • an interactive teaching app for computer, tablet or smartphone (or similar media that are yet to be developed)

 

  • applications on the website www.frisiandraughts.com, including

- an up-to-date list of all players

- an app for individuals to learn, practise and play

- an up-to-date list of individual and tournament results

- announcements and management of matches

- a ranking list of players and teams


  • an application enabling a game on a traditional board to be saved and archived


  • a website or other medium making all the historical and contemporary details on the relationship between Frisian Draughts and other versions of draughts available


Beknopte beschrijving van: Organisatie – Missie – Visie - Strategie

Organisatie

De Stifting WFD is de uitvoeringsorganisatie voor het te houden wereldkampioenschap Fries Dammen in 2018. De organisatie is verantwoordelijk voor de realisatie hiervan. Leidend zijn hiervoor de statuten van de stichting.

Missie

De missie van de Stichting WFD is een in Fryslân al meer dan 400 jaar oude denksport internationaal op de kaart te zetten.

Deze denksport wordt internationaal gerespecteerd en gezien als de meest ingewikkelde vorm van het damspel. Onderzoek heeft aangetoond, dat het Friese dammen de oorspronkelijke spelvorm is voor het 100-veldenbord (in een eerdere fase damde men op 64 velden). Het huidige internationale spel (‘Hollands’ of ‘Pools’ dammen) is een vereenvoudigde vorm van het Friese dammen. Echter, juist het oorspronkelijke Friese spel met zijn uiterst kleine remisemarge en grotere strategische én tactische diepgang, heeft op dit moment  de potentie uit te groeien tot de internationale standaard van de damsport.

Wij willen de bekendheid van dit belangrijke culturele erfgoed binnen Fryslân vergroten, en wereldwijd mensen verbinden, ongeacht hun culturele achtergrond, door hen met deze oorspronkelijk Friese denksport in aanraking te brengen.

Visie

Cultuur brengt mensen bij elkaar en juist deze denksport, die mensen met elkaar verbindt, maakt het mogelijk structureel een verandering tot stand te brengen. Omdat overal ter wereld weliswaar wordt gedamd, maar ook overal op een andere manier (er bestaan twintig tot dertig nationale en regionale varianten van de damsport), kan het Friese dammen tussen vele verschillende groepen een brug slaan.

Strategie

Het organiseren van een breed aanbod evenementen en het bieden van ondersteuning hiervoor die ieder apart bijdragen aan een aspect van de missie. De evenementen zijn als volgt verdeeld:

Jaarlijks Internationaal damevenement in Fryslân

Internationale toernooien

Educatie

Jaarlijks Internationaal damevenement in Fryslân

Het jaarlijks Internationaal damevenement bestaat uit een  Fryslân Open damtoernooi, waarvoor ook  internationale denksporters worden uitgenodigd. De basis hiervoor was het Grutmastertoernooi Frjentsjer (2009-2014).

Internationale toernooien

De internationale toernooien worden georganiseerd door de internationale spelers die aan het jaarlijkse damtoernooi participeren in samenwerking met de stichting.  Een eerste dergelijke toernooi stond gepland voor 2015 in Praag.

Educatie

Educatie krijgt vorm door het geven van workshops, lezingen, presentaties, initiëren van groepen (studenten, basisschoolleerlingen etc.)

Ondersteuning

De verschillende activiteiten worden ondersteund door:

Historisch onderzoek naar de unieke positie van het Friese damspel binnen het geheel van de denksportgeschiedenis;

Technische ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van een Fries Dammen App, het opzetten van een ratingsysteem, een webapplicatie voor notatie en live partijen, elektronische borden.

Het ontwikkelen van damtechnische hulpmiddelen zoals een verkorte damcursus in meerdere talen en het digitaliseren en beschikbaar maken van partijen, technische theorie en problemen.